• U bent hier
  • Home
  • Aandoeningen
Aandoeningen

BVD

Bovine Viraal Diarree virus (BVDv) is een virus dat grote schade kan aanrichten onder runderen. Het virus kan tot acute problemen leiden, maar is ook berucht omdat het het immuunsysteem aantast waardoor dieren juist meer vatbaar zijn voor andere infecties. Als koeien tijdens de dracht geinfecteerd worden, kunnen drager kalveren ontstaan. De dragers scheiden hun hele leven grote hoeveelheden BVD virus uit en zijn dus een belangrijke besmettingsbron.

Meer over bvd
BVD
Aandoeningen

Diarree

Diarree is een vervelend probleem op een bedrijf. Enerzijds zorgt het uiteraard voor veel kosten, men moet eventueel de dierenarts laten komen en medicatie betalen. De kalveren groeien bovendien minder en hebben meer zorg nodig. Gemiddeld sterft 4% van de kalveren die ziek worden, maar uitbraken met 70% sterfte zijn geen uitzondering.

Meer over diarree
Diarree
Aandoeningen

Luchtweg aandoeningen

Respiratoire- of luchtweg aandoeningen zijn een verzamelnaam voor allerhande infecties veroorzaakt door zowel virussen als bacteriën en vaak een combinatie van beide. De officiële term hiervoor is Bovine Respiratory Disease, afgekort tot BRD.

Meer over luchtwegaandoening
Luchtwegaandoening
Aandoeningen

Melkziekte

Melkziekte is een stofwisselingsziekte bij melkkoeien. Het wordt veroorzaakt door een acuut gebrek aan calcium in het bloed dat kort vóór of na het afkalven optreedt.

Meer over melkziekte
Melkziekte
Aandoeningen

Parasieten

Parasieten zijn organismen die voortbestaan ten koste van hun gastheer. Er zijn interne en externe parasieten, ofwel parasieten die in het lichaam van de gastheer leven en parasieten die op de huid van de gastheer verblijven. Bij herkauwers denken we bij interne parasieten aan wormen, zoals maagdarmwormen of longwormen, en bij externe parasieten aan bijvoorbeeld schurft of luizen.

Meer over parasieten
Parasieten
Aandoeningen

Pijn- en ontstekingen

Veehouders zijn zich steeds meer bewust van de pijn die dieren ondervinden bij bijvoorbeeld mastitis, onthoornen, luchtweginfecties, diarree en klauwaandoeningen. Wat is pijn precies en wanneer spreken we over een ontsteking?

Meer over pijn en ontstekingen
Pijn- en ontstekingen
Aandoeningen

Rotkreupel

Rotkreupel is spreektaal voor een ontsteking aan de tussenklauw bij schapen en geiten. Deze ontsteking wordt veroorzaakt door een tweetal bacteriën, Dichelobacter nodosus en Fusobacterium necrophorum. De pijn en ontsteking leiden tot kreupelheid hetgeen er ook toe kan leiden dat de dieren minder eten, in conditie achteruit gaan en minder snel groeien of minder melk geven.

Meer over rotkreupel
Rotkreupel
Aandoeningen

Uiergezondheid

Uiergezondheid is een van de belangrijkste aandachtsgebieden op een melkveebedrijf, klinische mastitis komt in Nederland bij ongeveer 25% van de melkkoeien jaarlijks voor. Uierontsteking is pijnlijk en afhankelijk van de ernst kan de koe ook algemeen ziek zijn. Het heeft dus direct effect op het welzijn en de gezondheidstoestand van het dier. Naast de zichtbare symptomen van mastitis kan de koe ook een verminderde eetlust en herkauwactiviteit hebben. Vaak gaat het gepaard met een melkproductiedaling.

Meer over uiergezondheid
Uiergezondheid

© Ruminants Care 2021