Aandoeningen

Melkziekte

Melkziekte is een stofwisselingsziekte bij melkkoeien. Het wordt veroorzaakt door een acuut gebrek aan calcium in het bloed dat kort vóór of na het afkalven optreedt.

Wat gebeurt er bij te weinig calcium?

Is er te weinig calcium in het bloed, dan zullen zenuwsignalen en spiersamentrekkingen niet vlot verlopen. Dit is de reden waarom koeien met een calciumtekort (= hypocalcemie of kalfziekte) staan te trillen en door hun poten zakken. De koe zal sterven als de belangrijkste spier in haar lichaam, het hart, niet voldoende meer kan samentrekken.

Ziektebeeld

De zichtbare symptomen van melkziekte zijn als volgt:

- de eerste tekenen zijn trillingen, daarna wankelen
- eetlust, herkauwen en ontlasting verminderen of houden volledig op
- de koe gaat liggen, vaak met de kop in de flank, is sloom en haar lichaamstemperatuur kan aanzienlijk dalen
- zonder behandeling raakt de koe in coma en tenslotte sterft ze.

Aanpak

Voorkomen is beter dan genezen:

Om het aantal melkziektegevallen bij oudere koeien te beperken, dient u in de droogstand het volgende te doen:
 * Overdadige voedingstoestand voorkomen; 
 * Een calciumarm rantsoen verstrekken;

Uw dierenarts en voeradviseur kunnen u hier het beste bij adviseren.

Mocht de koe toch melkziekte hebben dan is de sleutel tot succes: Bovikalc, voor een preventieve en curatieve behandeling

Het risico op melkziekte wordt sterk verminderd door een weldoordachte preventieve én curatieve strategie. Bovikalc® kan hiervoor ingezet worden. Dit is een bolus die op een veilige en makkelijke manier met een speciale schieter aan de koe is toe te dienen. Op deze manier kan de koe zich niet verslikken. Doordat er een beschermende laag om de bolus zit heeft de koe geen last van irritatie in de slokdarm. Verder zitten er een snelle én een langzame calcium component in de bolus, waardoor de koe snel calcium krijgt toegediend, maar ook op langere termijn calcium krijgt.  

 

Voor meer gedetaileerde informatie verwijzen wij u graag naar www.bovikalc.nl.