Aandoeningen

Rotkreupel

Rotkreupel is spreektaal voor een ontsteking aan de tussenklauw bij schapen en geiten. Deze ontsteking wordt veroorzaakt door een tweetal bacteriën, Dichelobacter nodosus en Fusobacterium necrophorum. De pijn en ontsteking leiden tot kreupelheid hetgeen er ook toe kan leiden dat de dieren minder eten, in conditie achteruit gaan en minder snel groeien of minder melk geven.

Ziektebeeld

De verschijnselen van rotkreupel lopen erg uiteen. Sommige dieren zijn drager van de bacteriën zonder (veel) verschijnselen te vertonen. Maar de meeste ontstekingen tonen zich door kreupelheid. In ernstige gevallen wil het dier niet meer op de klauwtjes staan en loopt op de knieën verder. De klauwtjes zelf voelen vaak warm aan en kunnen ook stinken door het ontstekingsvocht en de afbraak van weefsel. De dieren voelen zich niet goed en kunnen ook niet meer lekker grazen. Ze zullen dus minder eten, wat ertoe leidt dat ze minder groeien of in conditie achteruit gaan en, in geval van melkschapen/geiten, ook minder melk geven.

Aanpak

De aanpak van rotkreupel begint bij een stuk preventie en beheersing. De ziekte is zeer besmettelijk dus er moet voorkomen worden dat de ziekte in de koppel geïntroduceerd wordt (nieuwe dieren in quarantaine plaatsen) of zich door de koppel verspreidt (goede hygiëne maatregelen in acht nemen). Ook is het belangrijk om de klauwen gezond te houden met voldoende mineralen en het zacht worden van de klauw door een te hoge vochtigheid te voorkomen.

Als er rotkreupel heerst, is vaak een antibioticabehandeling nodig. Ook kan gedacht worden aan klauwverzorgende maatregelen als voetbaden en het bekappen van klauwen zodat er geen overbodige hoorn is waaronder bacteriën zich kunnen ophopen.

Klik hier voor meer informatie over het product van Boehringer Ingelheim om rotkreupel aan te pakken.