Aandoeningen

Stofwisselingsproblemen

Met stofwisselingsproblemen worden alle aandoeningen bedoeld die ontstaan vanuit een verstoring van de stofwisseling. Dit kan zijn door een stofwisselingsziekte, maar vaak ook door een disbalans in de vitaminen- en mineralenhuishouding. Vitaminen en mineralen zijn belangrijk voor onder meer diverse lichaamsprocessen, de weerstand en energiehuishouding. Hoe belangrijk ze zijn wordt vaak pas duidelijk nadat er een tekort (deficiëntie) is ontstaan.

Ziektebeeld

Tekorten van vitaminen en mineralen kunnen tot verschillende symptomen leiden bij verschillende dieren. Hieronder een overzicht van de meest voorkomende deficiëntie-problemen:

Vitamine B
Schapen, maar ook koeien kunnen veel last hebben van een gebrek aan vitamine B. Vitamine B wordt gevormd uit kobalt, dus vaak ligt er een tekort aan kobalt in het rantsoen ten grondslag aan de problemen.

Een tekort aan vitamine B leidt tot groeiachterstanden, verminderde eetlust, een dorre vacht, traagheid en verminderde spierkracht.

Selenium
Selenium zorgt ervoor dat peroxiden, de stoffen die vrijkomen uit de reactie met schadelijke stoffen en pathogenen, onschadelijk worden gemaakt. Een tekort aan seleium maakt dat peroxiden de spieren kunnen aantasten. Dit wordt White Musle Disease genomed en komt vaak voor bij lammeren en kalveren die te weinig selenium binnenkrijgen.

Vitamine E
Vaak in een adem genoemd met selenium is vitamine E (alpha-tocopherol).  Vitamine E en selenium werken samen in de bescherming van cellen tegen vrije radicalen en peroxiden die tijdens de stofwisseling ontstaan. Een tekort aan vitamine is dus van invloed op de totale stofwisseling en afweer van het dier.

Magnesium
Een magnesiumtekort komt vaker voor bij oudere dieren dan bij jonge dieren. Tekorten kunnen onder andere ontstaan als het rantsoen veel kalium bevat, aangezien dit de opname van magnesium remt. Magnesium speelt een rol in de werking van het zenuwstelsel, namelijk het doorgeven van prikkels. Een tekort aan magnesium leidt tot spiertrekkingen en een gebrekkige geleding van zenuwprikkels. Ook kunnen schapen met een tekort aan magnesium bij een aanvullende stressfactor kopziekte krijgen. Magnesium speelt ook een belangrijke rol bij melkziekte.

Kalium
Ook belangrijk voor een goede werking van spieren en zenuwen is kalium. Daarnaast heeft kalium een functie bij het in stand houden van het zuur-base evenwicht in het lichaam. Kaliumtekorten ontstaan vaak bij uitdroging, zoals bij diarree. Een gezonde eetlust zal vaak het kaliumgehalte weer snel op niveau berngen, want de Nederlandse gronden zijn zeer rijk aan kalium.

Aanpak

Voor de aanvulling van enkele belangrijke vitaminen en mineralen is er Biodyl, de infectievloeistof die geregistreerd is voor gebruik bij schapen, koeien, paarden en biggen.

Lees hier meer.