Kennis & Support

Infectieziekten Expert Panel

Over Infectieziekten Expert Panel

Het Infectieziekten Expert Panel is een onafhankelijk panel met expertise over infectieziekten zoals BVD. De panelleden bestaan uit rundveedierenartsen, wetenschappers, medewerkers van kennis- en onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven. Het panel komt twee maal per jaar bijeen. Tijdens de bijeenkomst is er een wetenschappelijke presentatie en wordt er een praktijkcasus over BVD besproken. Daarnaast is er volop gelegenheid om contacten te leggen, in discussie te gaan en nieuwe ontwikkelingen over BVD naar voren te brengen. Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands bv faciliteert de bijeenkomsten. Middels inhoudelijke verslaglegging van deze bijeenkomsten wil het panel een bijdrage leveren aan kennisoverdracht over BVD. Informatie over de panelleden en de verslagen van de bijeenkomsten staan op de deze website.

Actueel:

BVD verrast telkens weer

Zowel in positieve als negatieve zin verrast BVD het Infectieziekten expert panel weer tijdens de najaarsbijeenkomst. Linda van Duijn van Royal GD gaf een update over de BVD-situatie in NL. Het aantal BVD-vrije en BVD-onverdachte melkveebedrijven neemt steeds verder toe en het aantal gevonden dragerkalveren op melkveebedrijven wordt minder. Een mooie prestatie van de zuivelsector, zeker omdat er nog geen nationaal programma is, waar ook de vleesvee- en vleeskalverbedrijven aan meedoen.

Het belang voor de vleesveesector om ook iets aan BVD te doen, werd bekrachtigd door een praktijkcasus van Lydia van Exsel, dierenarts bij Vee & arts veterinaire diensten in Bergen op Zoom. Zij besprak een interessante casus waar 2 vleesveebedrijven met Blonde d’ Aquitaine ’s bij betrokken waren. Het ene bedrijf kocht stieren aan van het andere bedrijf. Als er op het aankoopbedrijf dragerkalveren en een afwijkend kalf geboren worden, gaan alle alarmbellen af. Wat was de rol van de aangekochte stieren? En wat is de vervolgschade, zijn er dieren gedekt en drachtig van deze stieren, die misschien wel drager waren van het BVD-virus? Een verrassende BVD-casus, in negatieve zin, waar het panel nog lang over napraatte, ook over de mogelijke risico’s voor naburige melkveebedrijven.

 • Deelnemers

  Deelnemer Werkzaam Functie
  Dave Fehrmann A7 Noord dierenartsen Practicus
  Floor Beijen-Koning Friesland Campina Quality en Dairy Affairs Specialist
  Geert Boots DAC Zuidoost Practicus
  Jet Mars Gezondheidsdienst voor Dieren Specialist rundergezondheid/immunoloog
  Linda van Duijn Gezondheidsdienst voor Dieren Dierenarts Herkauwersgezondheidszorg
  Margit Groenevelt Diergeneeskundig Centrum Zuid Oost Drenthe Practicus
  Mark van der Heijden Universitaire Landbouwhuisdieren Praktijk Practicus
  Marleen Doornbos Groningerland Dierenartsen Practicus
  Monique Driesse Boehringer Ingelheim Technical service manager
  Peter Theeuwes DAP Thewi B.V. Practicus
  René Bemers De Graafschap Dierenartsen Practicus
  Rineke de Jong Wageningen Bioveterinary Research (WUR) Dierenarts / wetenschappelijk onderzoeker
  Ruurd Jorritsma UU FD, Dep. Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren Universitair Docent
  Wiel van den Ekker DC De Overlaet Practicus

Bijeenkomsten:

1 december 2020

Presentatie BVD casus Lydia van Exsel

20 april 2020:

Presentatie Eric van der Velden

Presentatie Rineke de Jong

Er ligt nog iets uit de MKZ tijd Bron: TvD september 2020

26 november 2019 

Presentatie Xiaomei Yue november 2019

16 april 2019

Veel verschillen in BVD-aanpak tussen landen Bron: TvD aflevering 9 september 2019

27 november 2018

Modelleringsstudie IBR&BVD

BVD nog steeds een hot topic

29 mei 2018

Pathogenese en pathologie van BVD Bron: TvD januari 2019

Presentatie Klaas Peperkamp

Presentatie Peter Theeuwes