Diagnostiek parasieten

Tankmelkonderzoek

Een van de manieren om vast te stellen of er een wormbesmetting bij melkgevend vee is, is door de melk te onderzoeken op afweerstoffen. Bij dit onderzoek wordt melk uit de tank met een speciale techniek gecontroleerd op antistoffen en de dichtheid hiervan, de zogenaamde optische densiteit ratio (ODR). Hierdoor is het mogelijk om niet alleen te bepalen of er antistoffen zijn maar ook hoeveel en is er uit af te leiden hoe groot de wormbesmetting is. De hoogte van de ODR waarde, kan naast het voorkomen van klinische symptomen en een tegenvallende melkproductie, een maatstaf zijn om te besluiten om wel of niet te ontwormen.

De Universiteit van Gent heeft vastgesteld dat een ODR-waarde een correlatie heeft met effecten op de melkgift. Het verdient daarom de aandacht om de melkgift nauwlettend in de gaten te houden als er uit uw tankmelkonderzoek een waarde van 0,5 of hoger komt. Als u het idee heeft dat de melkgift daalt of gedaald is in de afgelopen tijd zou dit door wormbesmetting kunnen komen. Benieuwd naar de correlatie tussen ODR uitslagen en melkgift en de financiële gevolgen die dit kan hebben wanneer wormbesmetting de gehele lactatieperiode beïnvloedt, vul dan de ODR calculator in.

Economische schade door wormbesmetting berekenen

In onderstaand calculatiemodel, dat is ontwikkeld door de universiteit van Gent, is te berekenen wat de economische schade is wanneer deze wormbesmetting de gehele lactatieperiode beïnvloedt. Vul hier de koppelgrootte van uw bedrijf in, uw ODR-waarde en welke melkprijs u ontvangt.

Bespreek met uw dierenarts of het nodig is om de gehele koppel te behandelen en welke behandelstrategie het beste is om zowel een goede bestrijding van de wormen te krijgen als ook de werking van het wormmiddel voor de toekomst veilig te stellen.

 

Odr Calculator

Calculatiemodel Economische Impact Maagdarmwormen

Geschat negatief bruto financieel effect 0.00

 

Interpretatie 

De ODR-waarden kunnen onderverdeeld worden in een aantal categorieën om te helpen in het besluit om wel of niet tot ontwormen over te gaan. Dit besluit kan het beste in overleg met uw dierenarts genomen worden ook op basis van eventuele klinische symptomen en tegenvallende melkproductie. We onderscheiden de volgende categorieën:

  • Waarde onder 0,5: lage ODR waarde. Dit betekent dat er geen of nauwelijks wormen aanwezig zijn onder de koppel. Er hoeven dus geen extra bestrijdingsmaatregelen genomen te worden.
  • Waarde tussen 0,5 en 0,8: hier spreken we van een licht verhoogde uitslag. Er is op dit moment hoogstwaarschijnlijk al een lichte daling van de melkgift. Ook kan de weerstand en gezondheid van de dieren onder druk komen te staan. Het kan nodig zijn om geselecteerde dieren of groepen dieren te behandelen, zoals jongvee en vaarzen bijvoorbeeld.
  • Waarde boven 0,8:  een ODR waarde vanaf 0,8 wordt gezien als hoog. Dat betekent dat er sprake is van een (zeer) ernstige wormbesmetting. Om gezondheidsschade en productieverliezen te beperken is behandeling nodig. Bespreek met uw dierenarts of het nodig is om de gehele koppel te behandelen en welke behandelstrategie het beste is om zowel een goede bestrijding van de wormen te krijgen als ook de werking van het wormmiddel voor de toekomst veilig te stellen.