Kennis & Support

Intervisie

Intervisie rundveedierenartsen

Sinds jaar en dag faciliteert en (mede) organiseert Boehringer Ingelheim zogeheten intervisiebijeenkomsten. Doelstelling van intervisie is het uitwisselen van kennis en ervaring op veterinair gebied. Een breed pallet aan onderwerpen behoort tot de mogelijkheden; de ene keer is het vrij specialistisch, de ene keer is er een expert spreker die de verdieping brengt in zoals graswinning, robotmelken of chirurgische ingrepen. Een andere keer kan het gaan over bredere zaken zoals communicatie met veehouders of het geven van een goed advies. Dierenartsen geven aan dat naast het inhoudelijke, juist ook het intercollegiaal contact tijdens en na de bijeenkomst erg gewaardeerd wordt. Er is ruimte om praktische, alledaagse zaken met elkaar te bespreken.

Hoe werkt het

De intervisiegroepen bestaan uit minimaal vijf dierenartsen. Deze intervisiegroepen worden stuk voor stuk vertegenwoordigd door een volwaardig bestuur, bestaande uit een voorzitter, een penningmeester en een bestuurslid. Zij zorgen voor de planning en invulling van de bijeenkomsten. Daarbij speelt een medewerker van Boehringer Ingelheim een faciliterende en mede organiserende rol. Sprekers en onderwerpen wisselen elkaar af; de regie daarin ligt bij de groep, Boehringer Ingelheim ondersteunt waar nodig. Voordeel hiervan is dat de bijeenkomsten volledig op de wensen en behoeften van de leden kunnen worden afgestemd. De intervisiegroep komt een paar keer per jaar bijeen om een onderwerp gezamenlijk verder uit te diepen. De vraagstukken van de betrokken dierenartsen staan centraal. Vaak wordt er een spreker gevraagd die de aftrap verzorgt rondom een specifiek thema of vraagstelling.

Er is vervolgens volop ruimte voor discussie en interactie. Ook kan er voor gekozen worden om gezamenlijk een casus van een collega uit te diepen.

Wanneer is intervisie?

Gemiddeld zijn er vier bijeenkomsten per jaar, die in overleg met de groep ingepland worden. Bijeenkomsten vinden meestal aan het einde van de middag of in de avond plaats.

Hoe werkt het met accreditatiepunten?

Er bestaat de mogelijkheid om de bijeenkomst te laten accrediteren, zodat er punten toegekend worden (max. 4 punten per bijeenkomst, één punt per uur excl. pauze). Dit gebeurt in overleg met de voorzitter en penningmeester.

ICOvet

De administratie rondom de bijeenkomsten en de accreditatiepunten wordt verzorgd door ICOvet, het centrale platform voor alle veterinaire nascholingsgroepen. De Boehringer intervisiegroepen kunnen gebruik maken van dit platform. Uitnodigingen voor bijeenkomsten worden vanuit Icovet verstuurd. Bovendien kunnen de groepen gebruik maken van de Workspace, waar het onder andere mogelijk is om de ingeplande bijeenkomsten te bekijken, presentaties van afgeronde bijeenkomsten terug te lezen en contact op te nemen met andere deelnemers.

Welke groepen zijn er ?

 Intervisie groepen

 

 

Meer weten of u aanmelden voor een Intervisiegroep? Neem contact op met de betreffende accountmanager:

Arjon Velthoen: arjon.velthoen@boehringer-ingelheim.com

Ernst Jan Grootenhuis: ernst_jan.grootenhuis@boehringer-ingelheim.com

Pieter Wiedijk: pieter.wiedijk@boehringer-ingelheim.com

Geen dierenarts?

Bent u geen dierenarts? Helaas zijn intervisiegroepen alleen bestemd voor dierenartsen. Mocht u wel geïnteresseerd zijn in bijeenkomsten voor professionals binnen de veehouderij, zoals adviseurs? Kijk dan eens bij Agrivaknet.

 

Intervisie logo