Kennis & Support

Uiergezondheidspanel

Uiergezondheidspanel

Het Uiergezondheidspanel is een deskundig, onafhankelijk en divers discussieplatform voor de Nederlandse rundvee-practicus, op het gebied van mastitis bij melkvee. Aan de hand van voordrachten discussiëren de leden over onderwerpen aangaande uiergezondheid en mastitisbestrijding. De halfjaarlijkse bijeenkomsten worden roulerend voorgezeten door een panellid. Tijdens elk samenzijn bespreekt een deelnemer een praktijkcasus van een bedrijf met mastitisproblemen en worden actuele onderzoeksresultaten gepresenteerd. Aan het Uiergezondheidspanel nemen deel praktiserend dierenartsen, vertegenwoordigers van de kennis- en onderzoeksinstituten, en vertegenwoordigers van de zuivelindustrie.

Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands bv faciliteert de organisatie en de verslaglegging van de bijeenkomsten van het Uiergezondheidspanel.

Actueel

S. aureus omzeilt het immuunsysteem

“Met immuun evasie eiwitten kan S. aureus alle “armen” van het immuunsysteem omzeilen”, aldus Lindert Benedictus, docent en onderzoeker in immunologie en infectiebiologie aan de Universiteit van Utrecht. Benedictus sprak tijdens een digitale najaarsbijeenkomst van het Uiergezondheidspanel. Er is veel genetische variatie tussen S. aureus stammen en deze kunnen ziektes veroorzaken in diverse diersoorten en de mens. Bij koeien zijn zij een belangrijke veroorzaker van mastitis. Er treedt bij een natuurlijke infectie wel een immuunrespons op, maar er wordt geen bescherming opgebouwd. Welk type immuunrespons is nodig voor effectieve vaccinatie? De verschillende virulentie factoren en de immuun evasie eiwitten maken de vaccinontwikkeling uitdagend. Toch wordt hier hard aan gewerkt, zowel door veterinaire als humane onderzoekers.

Het panel schakelde over van bacteriën naar gisten. Maria Morselt, dierenarts bij Dierenartsenpraktijk Enschede, besprak een casus uit de praktijk, waar gisten een rol speelden bij mastitis. Verschillende aandachts- en verbeterpunten werden besproken. Op dit moment heeft het bedrijf geen last van gisten meer. Maar wat was de oorzaak van de gisten dan? Theo Lam van de Royal GD en de Universiteit van Utrecht benadrukte nog maar eens het belang van het “oude” 5 puntenplan, zeker als het celgetal langdurig te hoog is. Het basisprincipe om chronisch geïnfecteerde koeien af te voeren, lijkt in ieder geval niet goed te gaan op dit bedrijf, concludeerde het panel.

 • Deelnemers

  Deelnemer Werkzaam Functie E-mail
  Annemiek Veenkamp-van Reen DAP Flevoland Practicus a.veenkamp@xmsnet.nl
  Betsie Krattley Universitaire Landbouwhuisdieren Praktijk Practicus bkrattley@ulp.nl
  Bouwen Scheijgrond Dier-N-artsen Practicus/ lid VGH BScheijgrond@diernartsen.nl
  Caroline Huetink Dierenkliniek t Leydal Practicus carolinehuetink@hotmail.com
  Christian Scherpenzeel GD Specialist uiergezondheid  
  Dick Soede Dierenkliniek Wommels Practicus  
  Hanneke van Wichen FrieslandCampina Beleidsmedewerker Quality Affairs  
  Harm Wemmenhove Wageningen University and Research (WUR) Onderzoeker melkwinning  
  Henk Hogeveen Wageningen University Universitair hoofddocent economie van diergezondheid Henk.Hogeveen@wur.nl
  Kees de Koning Wageningen UR Livestock Research Projectleider automatisch melken/ projectleider Dairy Campus kees.dekoning@wur.nl
  Kees Uil Dierenartsenpraktijk Reduzum-Grou Practicus  
  Maria Morselt DAP Enschede Verslaglegging / practicus mariamorselt@gmail.com
  Monique Driesse
  - Contact persoon
  Boehringer Ingelheim Animal Health bv Technical service manager rundvee monique.driesse@boehringer-ingelheim.com
  Sjaak Uiterwaal Slingeland Dierenartsen Practicus suiterwaal@Slingelanddierenartsen.nl

  Theo Lam

  GD Projectleider UGCN/ manager onderzoek rund t.lam@gddeventer.com
  Tine van Werven UU FD, Dep. Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren Bedrijfsdiergeneeskunde en praktijkgericht onderzoek t.vanwerven@uu.nl

Bijeenkomsten

25 november 2020

Presentatie Lindert Benedictus

8 april 2020

Presentatie Bouwen Scheijgrond

Presentatie Volker Kromker

Alternatieven voor behandeling met antibiotica bij mastitis  Bron: TvD oktober 2020

9 oktober 2019

Presentatie Dimitri Valckenier

Presentatie Dick Soede

Uitgebreid verslag Uiergezondheidspanel najaar 2019

8 mei 2019

Uiergezondheidspanel gaat out of the box

21 november 2018

Presentatie Gerben de Jong

Presentatie Kees Uil

23 mei 2018

Boer, droogzetten, uiergezondheid en robots