Producten

Bultavo 3

Ons vaccin BulTaVoTM3, dat geïnactiveerd blauwtongvirus serotype 3 bevat, is op grond van artikel 110, versneld goedgekeurd voor gebruik. Het gaat om een 'besluit tot toestemming voor gebruik'. Bij een besluit tot toestemming voor gebruik wordt het vaccin beoordeeld op de meeste kritische punten van kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid. Zie www.diergeneesmiddeleninformatiebank.nl voor meer informatie.

Vaccin BulTaVo 3:

·    Voor actieve immunisatie van schapen en runderen tegen blauwtongvirus serotype 3

·    Dosering: 1 ml subcutaan bij schapen en 1 ml intramusculair bij runderen vanaf de leeftijd van 1 maand bij naïeve dieren

·    Basisvaccinatie: één injectie bij schapen, bij rundvee een tweede injectie na 3 weken

·    Aanvang van de immuniteit: 3 weken na de basisvaccinatie bij schapen

Indicaties:

·    Schapen: voor actieve immunisatie ter vermindering van viremie en ter voorkoming van klinische symptomen en sterfte veroorzaakt door serotype 3 van het blauwtongvirus.

·    Runderen: Voor actieve immunisatie tegen blauwtongvirus serotype 3.

Andere herkauwersoorten:

Bij gebruik in andere gedomesticeerde of wilde herkauwersoorten, waarvan gedacht wordt dat ze risico op infectie lopen, is voorzichtigheid geboden. Het wordt aanbevolen het vaccin        op een klein aantal dieren te testen, voorafgaande aan massavaccinatie. De mate van werkzaamheid bij andere soorten kan verschillen ten opzichte van de werkzaamheid bij schapen en runderen.

Dracht, lactatie en vruchtbaarheid:
Dracht: Kan tijdens de dracht worden gebruikt.
Lactatie en vruchtbaarheid: De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens lactatie.

Wachttijd(en): nul dagen

Verpakkingsvorm: 50 ml (50 doses)

Aanvullende informatie:

SPC BulTaVo 3

Bultavo

BulTaVo 3 Universele spuit

Voor eenvoudige en nauwkeurige toediening van BulTaVo 3 subcutaan bij schapen en intramusculair bij runderen. Deze spuit is instelbaar tot maximaal 2 ml.

Dosering en toediening BulTaVo 3:

Dien één dosis van 1 ml toe, subcutaan bij schapen en intramusculair bij runderen, volgens het vaccinatieschema van BulTaVo 3.

Bultavo spuit

Vraag uw accountmanager voor meer informatie en bestelmogelijkheden.