Ivomec® Plus

Injectie op basis van ivermectine en clorsulon voor de bestrijding van wormen, mijten en leverbotten.

Indicaties:

  • Maagdarmnematoden: Ostertagia ostertagi (volwassen, L3, L4, geïnhibeerde larven), Ostertagia lyrata (volwassen, L4), Haemonchus placei (volwassen, L3, L4), Mecistocirrus digitatus (volwassen), Trichostrongylus axei (volwassen, L4), T. colubriformis (volwassen, L4), Cooperia oncophora (volwassen, L4), C. punctata (volwassen, L4), C. pectinata (volwassen,L4), Cooperia spp. (L3), Oesophagostomum radiatum (volwassen, L3, L4), Nematodirus helvetianus (volwassen), N. spathiger (volwassen), Strongyloides papillosus (volwassen),Bunostomum phlebotomum (volwassen, L3, L4), Toxocara vitulorum (volwassen).
  • Longwormen: Dictyocaulus viviparus (volwassen, L4 en geïnhibeerde larven).
  • Rondwormen: Parafilaria bovicola, Thelazia spp. (volwassen).
  • Leverbotten: Fasciola hepatica, F. gigantica (volwassen).
  • Horzels: Hypoderma bovis, H. lineatum, Dermatobia hominis.
  • Screw worm’-vlieg: Chrysomyia bezzania.
  • Luizen: Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus, Damalinia bovis.
  • Mijten: Psoroptes ovis, Sarcoptes scabiei var. bovis, Chorioptes bovis.
  • Teken: Boophilus microplus, B. decoloratus, Ornitodoros savignyi.

Werkingsduur
Het product toegediend in de aanbevolen dosering van 0,2 mg ivermectine per kg lichaamsgewicht geeft een effectieve bestrijding van infecties met Ostertagia spp. en Cooperia spp. tot tenminste 7 dagen na de behandeling en van Dictyocaulus viviparus tot tenminste 14 dagen na behandeling.

Dosering en toedieningsweg
Het product dient uitsluitend per subcutane inspuiting te worden toegediend in een éénmalige dosering van 0,2 mg ivermectine en 2 mg clorsulon per kg lichaamsgewicht (wat overeenkomt met een dosering van 1 ml/50 kg lichaamsgewicht). Injecteer onder de losse huid voor of achter de schouder.

Diersoort: Rund

Wachttermijn
Vlees: 66 dagen
Niet goedgekeurd voor gebruik bij rundvee dat melk voor menselijke consumptie produceert, inclusief tijdens de droogstand. Niet te gebruiken bij vaarzen binnen 60 dagen voor afkalven bestemd voor de producite van melk voor menselijke concumptie.

Verpakkingsvorm: flacon van 50ml en 200ml

Aanvullende informatie