Ubropen®

Eerste keus injector met penicilline voor de behandeling van klinische mastitis.

Indicatie:
Behandeling van klinische mastitis bij melkgevende koeien veroorzaakt door bacteriën gevoelig voor de combinatie van cefalexine en kanamycine zoals Staphylococcus aureus (zie rubriek 5.1), Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis en Escherichia coli.

Dosering en toediening:
Witte tot gelige olieachtige suspensie voor intramammair gebruik.
-Dien de inhoud toe van één intrammamaire per aangedaan kwartier éénmaal daags na het melken.
-De behandeling wordt 3–5 dagen gecontinueerd.
- Parenterale behandeling kan eveneens noodzakelijk zijn, afhankelijk van de klinische manifestatie.

Reinig en desinfecteer het uiteinde van de tepel en het slotgat zorgvuldig alvorens het diergeneesmiddel toe te dienen.
Verwijder de dop van de tip en injecteer het diergeneesmiddel voorzichtig in de tepel.
-De intrammamaire injector heeft een dubbele tip.
-Het wordt aangeraden om uitsluitend het buitenste dopje te verwijderen, zodat een tip van ongeveer 5 mm lang verschijnt.
-Gebruik van de kortere tip vermindert de mechanische irritatie van het tepelkanaal wanneer het diergeneesmiddel wordt toegediend (gedeeltelijk inbrengen).
Als ook het binnenste dopje wordt verwijderd, verschijnt er een tip van ongeveer 20 mm. Deze kan bij uitzondering worden gebruikt om de toediening te vergemakkelijken, bijvoorbeeld in een tepel met geprononceerd oedeem (volledig inbrengen). Aan het gedeeltelijke inbrengen wordt de voorkeur gegeven wanneer mogelijk. Na de toediening wordt het kwartier gemasseerd zodat het diergeneesmiddel gelijkmatig wordt verdeeld.

Diersoort: Rund (lacterende koeien)

Wachttijd:
Melk: 6 dagen
Vlees en slachtafval: 3 dagen

Verpakkingsvorm: Doos van 20 injectoren (inclusief 20 tepeldoekjes)

  • Informatie voor veehouders

    De Nederlandse wet- en regelgeving verbiedt promotionele uitingen richting de professionele eindgebruiker als het gaat om dit product. Voor productinformatie kunt u terecht bij uw dierenarts.

    • Inloggen als dierenarts

    Aanvullende informatie