Aandoeningen

BVD

Bovine Viraal Diarree virus (BVDv) is een virus dat grote schade kan aanrichten onder runderen. Het virus kan tot acute problemen leiden, maar is ook berucht omdat het het immuunsysteem aantast waardoor dieren juist meer vatbaar zijn voor andere infecties. Als koeien tijdens de dracht geinfecteerd worden, kunnen drager kalveren ontstaan. De dragers scheiden hun hele leven grote hoeveelheden BVD virus uit en zijn dus een belangrijke besmettingsbron.

Ziektebeeld

BVD komt voor in verschillende vormen en verschillende typen. We onderscheiden een acuut ziektepatroon en een subklinisch patroon. Een BVD infectie kan acuut zieke dieren geven, maar ook sluimerend  voorkomen, zonder duidelijk zichtbare symptomen. Tevens zijn er verschillende typen BVD, type 1 en 2, die voor verschillende mate van klinische klachten kunnen zorgen. 

Een bijzonder en gelukkig zeldzaam beeld van BVD is mucosal disease; dit zijn dragers die na contact met een andere BVD stam ernstig ziek worden met slijmvliesbeschadigingen en bloedingen en sterven binnen een paar dagen.

Acute infectie

Er wordt geschat dat ongeveer 70-90 procent van de infecties met BVD gepaard gaan met beperkte klinische verschijnselen. Daarom wordt een BVD-infectie op een bedrijf lang niet altijd (direct) opgemerkt.

Bij een acute infectie kunnen de volgende klinische verschijnselen waargenomen worden:

- Een vermindering van de melkgift
- Ontstekingen van de slijmvliezen, deze kunnen resulteren in diarree, speekselen, verminderde eetlust en/of uitdroging
- Koorts
- Abortus en verminderde vruchtbaarheid
- Geboorte van afwijkende en zwakke kalveren
- Geboorte van BVD-virus dragers
- Weerstandsverlaging waardoor andere ziektekiemen voor problemen kunnen zorgen
- Sterfte

Sluimerende infectie

Een BVD infectie hoeft niet altijd tot klinische verschijnselen te leiden, maar het zorgt wel altijd voor een een verlaging van de weerstand. Het BVD virus tast namelijk het immuunsysteem aan waardoor dieren meer vatbaar worden voor andere ziektekiemen. Gezondheidsproblemen zoals diarree en longontsteking bij jongvee, maar ook verminderde vruchtbaarheid, mastitis en/of verhoogd celgetal kunnen aanwijzingen zijn dat er een BVD infectie rond gaat

Aanpak

In Nederland streven we ernaar BVD vrij te worden. De zuivel heeft hiervoor een landelijke aanpak uitgerold die ervoor zorgt dat dragers worden opgespoord en afgevoerd, dat er maatregelen worden genomen zodat het virus niet meer binnen kan komen op bedrijven en dat de BVD vrije status van bedrijven bewaakt wordt.

Vaccinatie is de meest zekere manier om ervoor te zorgen dat bedrijven BVD vrij blijven.

Lees hier meer over ons BVD vaccin Bovela