Fencovis®

Vaccin ter voorkoming van kalverdiarree:

·         Voorkomt diarree veroorzaakt door rotavirus en E. coli met F5

·         Vermindert de incidentie en ernst van diarree door coronavirus

·         Vermindert de uitscheiding van rota- en coronavirus

Indicatie: Actieve immunisatie van drachtige vaarzen en koeien om het ontwikkelen van antilichamen tegen bovine rotavirus, bovine coronavirus en E. coli met F5 (K99) adhesine expressie te stimuleren en om de passieve immuniteit van kalveren tegen neonatale diarree veroorzaakt door bovine rotavirus, bovine coronavirus en E. coli met F5 (K99) adhesine expressie te verhogen. Bij kalveren die gedurende de eerste levensweek met colostrum én melk van gevaccineerde koeien werden gevoed, is aangetoond dat deze antilichamen: neonatale diarree, veroorzaakt door bovine rotavirus en E. coli met F5 (K99)-adhesine expressie, voorkomen, de incidentie en ernst van neonatale diarree veroorzaakt door het bovine coronavirus verminderen, de uitscheiding van virusdeeltjes via de mest bij kalveren geïnfecteerd met bovine rotavirus en bovine coronavirus verminderen.

Dosering en toediening: Intramusculair gebruik

Eén dosis van 2 ml via intramusculaire injectie. Een éénmalige injectie dient gegeven te worden tijdens elke dracht tussen de 12 en 3 weken voor het verwachte afkalven. De eerste colostrum inname moet zo snel mogelijk plaatsvinden, idealiter binnen 2 uur en uiterlijk 6 uur na de geboorte. Bij kalveren van melkvee dient het volume overeen te komen met ongeveer 10% van het lichaamsgewicht, gevolgd door een vergelijkbaar volume binnen 12 uur. Kalveren van vleesvee zouden moeten staan en drinken binnen 2 uur na de geboorte.

Diersoort: Kalveren

Wachttijd: nul dagen

Verpakkingsvorm: flacon, 10 ml (5 doses), 10 x 2 ml (10 x 1 dosering), 50 ml (25 doses)

 

 

Bent u een veehouder of dierenarts?

Inloggen

Aanvullende informatie