Diagnostiek parasieten

Strategische wormbestrijding

Parasietenbestrijding vraagt om een duurzame aanpak om ervoor te zorgen dat de antiparasitaire middelen van vandaag ook nog beschikbaar blijven voor morgen. Naast het kiezen van een goed werkend product en een correcte toepassing daarvan draait het ook om een goed management en diagnostiek.

Ontwormen rund

Parasietenbestrijding bij elke diersoort, dus ook bij rundvee, start bij diagnostiek: is er sprake van een wormbesmetting die behandeling nodig heeft? Dit kan door mestonderzoek, bloedonderzoek of tankmelkonderzoek 

Afhankelijk van de uitslag van het wormonderzoek kunt u, samen met uw dierenarts, bepalen of er een behandeling nodig is en welke diergroepen er behandeld moeten worden. Alleen het jongvee of ook de vaarzen? Individuele dieren of toch de hele koppel?

Jongvee:

Bij jongvee is het doel van wormbestrijding dat de dieren een optimale ontwikkeling kunnen doormaken. Parasitaire infecties kunnen de groei ernstig remmen. Dus het jongvee moet beschermd worden tegen de negatieve effecten van een wormbesmetting. Terwijl het tegelijkertijd wel een lichte besmetting moet doormaken, zodat het dier zelf immuniteit kan opbouwen.

Overleg met uw dierenarts of ontworming nodig is en op welk moment dit gedaan moet worden. Naarmate het weideseizoen vordert kan de wormbesmetting op het land toenemen tot een niveau dat het schadelijk kan worden voor de gezondheid en ontwikkeling van het jongvee.

Volwassen vee:

Vaak wordt ervan uitgegaan dat volwassen koeien geen wormen meer hebben of daar geen hinder meer van ondervinden. Hoewel we inderdaad minder vaak klinische symptomen van wormen bij melkkoeien zien, is het daarom nog niet zo dat ze er geen last van hebben. Bij een hoge besmettingsgraad kunnen wel degelijk ziekteverschijnselen te zien zijn, maar al in een eerder stadium kan er een teruggang van de melkgift zijn. Uit diverse onderzoeken blijkt dat worminfecties een groot effect kunnen hebben op de productie en dat een gepaste antiparasitaire behandeling resulteert in een hogere melkgift.1-5

Het doen van diagnostiek is een goede graadmeter voor de wormdruk. Een van de manieren is het doen van tankmelkonderzoek.


Referenties: 1 Reist M, Medjitna TD, Braun U, Pfister K: Effect of a treatment with eprinomectin or trichlorfon on the yield and quality of milk produced by multiparous dairy cows. Vet Rec 2002, 151:377-380. 2 Forbes AB, Huckle CA, Gibb MJ: Impact of eprinomectin on grazing behavior and performance in dairy cattle with sub-clinical gastrointestinal nematode infections under continuous stocking management. Vet Parasitol 2004, 125:353-364. 3 Gibb MJ, Huckle CA, Forbes AB: Effects of sequential treatments with eprinomectin on performance and grazing behaviour in dairy cattle under daily-paddock stocking management. Vet Parasitol 2005, 133:79-90. 4 Charlier J, Duchateau L, Claerebout E, Vercruysse J: Predicting milk-production responses after an autumn treatment of pastured dairy herds with eprinomectin. Vet Parasitol 2007, 143:197-390. 5 Charlier et al. in 2012 (Charlier J, Levecke B, Devleesschauwer B, Vercruysse J, Hogeveen H: The economic effects of whole-herd versus selective anthelmintic treatment strategies in dairy cows. J Dairy Sci 2012, 95:2977-2987).

 

Ontwormingsstrategieën schapen en geiten


Bij het ontwormen van schapen en geiten is het verstandig de volgende zaken in acht te nemen om ervoor te zorgen dat de ontwormingsmiddelen die we nu hebben ook werkzaam blijven in de toekomst.

  • Goed weidemanagement: weidt de dieren elke paar weken om, zodat de infectiedruk op de weide niet te hoog wordt. Om ervoor te zorgen dat de weide weer schoon is voordat de dieren er weer terug op komen, dient deze ongeveer 3 maanden braak te blijven.
  • Het wordt aangeraden om alleen dieren aan te houden die minder gevoelig zijn voor wormen en om afscheid te nemen van de zware uitscheiders
  • Identificeren van parasieten waartegen je moet behandelen
  • Identificeren van dieren die behandeld moeten worden: gaat het om specifieke dieren of diergroepen of om de hele koppel
  • Wen aan wormen! We moeten eraan wennen dat we niet elke worm hoeven te bestrijden. Het is namelijk beter om wat dieren niet te behandelen zodat de wormen in deze dieren gevoelig blijven voor de ontwormingsmiddelen. Ook is het goed als de dieren in lichte mate in aanraking komen met wormen zodat ze zelf ook weerstand opbouwen.

Een wormmiddel toedienen

Het werkzaam houden van wormmiddelen hangt ook af van hoe ze gebruikt worden:

  • Zorg voor een juiste dosering: gebruik een meetlint of weegschaal om het gewicht te bepalen
  • Gebruik de meegeleverde toedieningsmaterialen van het middel. Dit is de beste manier om de volledige dosis op het dier te krijgen.