Kennis & Support

Infectieziekten Expert Panel

Over Infectieziekten Expert Panel

Het Infectieziekten Expert Panel is een onafhankelijk panel met expertise over infectieziekten zoals BVD. De panelleden bestaan uit rundveedierenartsen, wetenschappers, medewerkers van kennis- en onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven. Het panel komt twee maal per jaar bijeen. Tijdens de bijeenkomst is er een wetenschappelijke presentatie en wordt er een praktijkcasus over BVD besproken. Daarnaast is er volop gelegenheid om contacten te leggen, in discussie te gaan en nieuwe ontwikkelingen over BVD naar voren te brengen. Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands bv faciliteert de bijeenkomsten. Middels inhoudelijke verslaglegging van deze bijeenkomsten wil het panel een bijdrage leveren aan kennisoverdracht over BVD. Informatie over de panelleden en de verslagen van de bijeenkomsten staan op de deze website.

Actueel:

Mycoplasma species bij long- en oogaandoeningen

Mycoplasma species waren het onderwerp van gesprek tijdens de najaarsbijeenkomst van het Infectieziekten expert panel. Marielle Melchior (MBM Vet) gaf een literatuur overzicht en deelde haar eigen labresultaten met betrekking tot Mycoplasma species. De eerste publicaties over Mycoplasma species bij rundvee dateren uit de 60-jaren, dus echt nieuw is het onderwerp zeker niet. Toch is er nog veel onbekend.

M. bovis is invasief in het longparenchym en veroorzaakt lokaal een sterke immuunrepons, wat leidt tot longschade. M. dispar bevindt zich vooral in het ciliaire longepitheel, wat leidt tot ciliostasis. De vraag blijft wat de klinische betekenis is van M. dispar. Zeker omdat M. dispar in een groot deel (44%) van de monsters, als enige verwekker gevonden wordt met een PCR in diagnostisch materiaal uit longspoelingen en neusswabs. De prevalentie van M. dispar in alle monsters (MBM Vet) is ruim 70%. In verschillende publicaties wordt gemeld dat M. dispar in combinatie met andere verwekkers betrokken kan zijn bij het ontstaan van ernstige klinische pneumonie.

Uit de praktijkcasussen van René Bemers (De Graafschap Dierenartsen) en Niels Geurts (DAP Thewi) blijkt dat Mycoplasma species ook een rol kunnen spelen bij oogaandoeningen bij melkvee en vleeskalveren. Opvallend was dat bij de casus op het melkveebedrijf het jongvee met klachten even oud was als de aangedane vleeskalveren op twee rose afmestbedrijven, namelijk ongeveer op 20 weken leeftijd. Bij beide casussen was de aandoening koppelgewijs waarbij 20 - 40% van de dieren klinische klachten hadden aan één of beide ogen. Bij een ander witvlees bedrijf werd Moraxella Bovioculi aangetoond. Bemers wees de aanwezigen op Infectieuze Boviene Keratoconjuctivitis (IBK)-like endemics door M. bovis in de literatuur. Vraagt de behandeling van klassieke IBK een andere benadering dan de atypische vorm, waarbij Mycoplasma species een rol spelen? Het panel discussieërde over de behandeling, omdat de gevoeligheid voor antibiotica van Mycoplasma species anders is. En over het belang van een juiste monstername; de wijze van bemonsteren, het selecteren van dieren en het transportmedium.

 • Deelnemers

  Deelnemer Werkzaam Functie
  Dave Fehrmann A7 Noord dierenartsen Practicus
  Floor Beijen-Koning Friesland Campina Quality en Dairy Affairs Specialist
  Jet Mars Gezondheidsdienst voor Dieren Specialist rundergezondheid/immunoloog
  Linda van Duijn Gezondheidsdienst voor Dieren Dierenarts Herkauwersgezondheidszorg
  Marije Ausema Diergeneeskundig Centrum Zuid Oost Drenthe Practicus
  Mark van der Heijden Universitaire Landbouwhuisdieren Praktijk Practicus
  Marleen Doornbos Groningerland Dierenartsen Practicus
  Monique Driesse Boehringer Ingelheim Technical service manager
  Niels Geurts DAP Thewi B.V. Practicus
  René Bemers De Graafschap Dierenartsen Practicus
  Rineke de Jong Wageningen Bioveterinary Research (WUR) Dierenarts / wetenschappelijk onderzoeker
  Ruurd Jorritsma UU FD, Dep. Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren Universitair Docent
  Lisa Paagman De Herkauwerspraktijk Practicus
  Bert van Niejenhuis DAG Rivierenland Practicus
  Olav Movig DAC ZuidOost Practicus
  Wilma Steeneveld UU FD, Dep. Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren Universitair Docent

Bijeenkomsten:

7 november 2023

Mycoplasma species bij long- en oogaandoeningen Bron: TvD maart 2024

9 mei 2023

Het beheersen van digitale dermatitis als infectieziekte Bron: TvD september 2023

29 november 2022

BRSV risicofactoren en kwetsbare kalveren Bron: TvD april 2023

24 mei 2022

Mannheimia bij melkkoeien Bron: TvD oktober 2022

9 november 2021

Mycoplasma en BVD in de hoofdrol

Hoe BVD ondanks monitoring toch nog de kop op steekt Bron: TvD juli 2022

18 mei 2021

De uitdaging van Salmonella F67 Bron: TvD december 2021

1 december 2020

Presentatie BVD casus Lydia van Exsel

20 april 2020:

Presentatie Eric van der Velden

Presentatie Rineke de Jong

Er ligt nog iets uit de MKZ tijd Bron: TvD september 2020

26 november 2019 

Presentatie Xiaomei Yue november 2019

16 april 2019

Veel verschillen in BVD-aanpak tussen landen Bron: TvD aflevering 9 september 2019

27 november 2018

Modelleringsstudie IBR&BVD

BVD nog steeds een hot topic

29 mei 2018

Pathogenese en pathologie van BVD Bron: TvD januari 2019

Presentatie Klaas Peperkamp

Presentatie Peter Theeuwes