Kennis & Support

Infectieziekten Expert Panel

Over Infectieziekten Expert Panel

Het Infectieziekten Expert Panel is een onafhankelijk panel met expertise over infectieziekten zoals BVD. De panelleden bestaan uit rundveedierenartsen, wetenschappers, medewerkers van kennis- en onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven. Het panel komt twee maal per jaar bijeen. Tijdens de bijeenkomst is er een wetenschappelijke presentatie en wordt er een praktijkcasus over BVD besproken. Daarnaast is er volop gelegenheid om contacten te leggen, in discussie te gaan en nieuwe ontwikkelingen over BVD naar voren te brengen. Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands bv faciliteert de bijeenkomsten. Middels inhoudelijke verslaglegging van deze bijeenkomsten wil het panel een bijdrage leveren aan kennisoverdracht over BVD. Informatie over de panelleden en de verslagen van de bijeenkomsten staan op de deze website.

Actueel:

BRSV of pinkengriep feiten en cijfers

Rineke de Jong (WBVR) en Ruurd Jorritsma (UU) gaven een overzicht van oude en nieuwe kennis over BRSV. Van van der Poel uit 1993 over de dynamiek van BRSV in Nederland tot aan een meta-analyse over de effectiviteit van vaccins van Martinez uit 2022. In 2016 is in Noorwegen een bestrijdingsprogramma gestart voor BRSV en BCoV op basis van serologie. Uitgangspunten van het programma zijn; goede biosecurity, self-clearance, dus geen vaccinatie en vrij van M. Bovis, BVD en BHV1.  Een totaal andere situatie dus dan in NL. Het panel zag dit ook niet iets wat haalbaar is in NL, ook gezien het grotere aantal bedrijven in NL en de bedrijfsgrootte. Opvallende zaken van een recente prevalentie studie in NL onder niet-vaccinerende bedrijven werden gedeeld. Circa 85 % van de bedrijven gaf aan dat over de draad contact tussen dieren van andere bedrijven mogelijk is. Op ongeveer de helft van de bedrijven ruikt het naar ammoniak. 80% van de bedrijven (pools) zijn serologisch positief en ongeveer 75% van de dieren waren serologisch positief.

Niels Geurts van DAP Thewi, tegenwoordig gehuisvest in Vught, ging in op het effect van vaccinatie met pinkengriepvaccins op vleeskalverbedrijven. Op vleeskalverbedrijven in Nederland  wordt van de aandoeningen en ziekten 80 - 90% veroorzaakt door BRD, de overige 10 - 20% wordt veroorzaakt door BVD, salmonella en spijsverteringsproblemen. Geurts besprak 2 casussen van een rose-starter en een witvlees-kalverbedrijf. Op beide bedrijven was gevaccineerd met pinkengriepvaccins. Er bleek zeker voordeel van BRD vaccinatie te zijn, met name op het gebied van minder antibiotica gebruik per injectie, maar ook minder uitval en “inhalen” van groei. Verschillen in huisvesting, tussen afdelingen bleek ook een belangrijke factor te zijn.

 • Deelnemers

  Deelnemer Werkzaam Functie
  Dave Fehrmann A7 Noord dierenartsen Practicus
  Floor Beijen-Koning Friesland Campina Quality en Dairy Affairs Specialist
  Jet Mars Gezondheidsdienst voor Dieren Specialist rundergezondheid/immunoloog
  Linda van Duijn Gezondheidsdienst voor Dieren Dierenarts Herkauwersgezondheidszorg
  Marije Ausema Diergeneeskundig Centrum Zuid Oost Drenthe Practicus
  Mark van der Heijden Universitaire Landbouwhuisdieren Praktijk Practicus
  Marleen Doornbos Groningerland Dierenartsen Practicus
  Monique Driesse Boehringer Ingelheim Technical service manager
  Niels Geurts DAP Thewi B.V. Practicus
  René Bemers De Graafschap Dierenartsen Practicus
  Rineke de Jong Wageningen Bioveterinary Research (WUR) Dierenarts / wetenschappelijk onderzoeker
  Ruurd Jorritsma UU FD, Dep. Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren Universitair Docent
  Lisa Paagman De Herkauwerspraktijk Practicus
  Bert van Niejenhuis DAG Rivierenland Practicus
  Olav Movig DAC ZuidOost Practicus
  Wilma Steeneveld UU FD, Dep. Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren Universitair Docent

Bijeenkomsten:

29 november 2022

BRSV risicofactoren en kwetsbare kalveren Bron: TvD april 2023

24 mei 2022

Mannheimia bij melkkoeien Bron: TvD oktober 2022

9 november 2021

Mycoplasma en BVD in de hoofdrol

Hoe BVD ondanks monitoring toch nog de kop op steekt Bron: TvD juli 2022

18 mei 2021

De uitdaging van Salmonella F67 Bron: TvD december 2021

1 december 2020

Presentatie BVD casus Lydia van Exsel

20 april 2020:

Presentatie Eric van der Velden

Presentatie Rineke de Jong

Er ligt nog iets uit de MKZ tijd Bron: TvD september 2020

26 november 2019 

Presentatie Xiaomei Yue november 2019

16 april 2019

Veel verschillen in BVD-aanpak tussen landen Bron: TvD aflevering 9 september 2019

27 november 2018

Modelleringsstudie IBR&BVD

BVD nog steeds een hot topic

29 mei 2018

Pathogenese en pathologie van BVD Bron: TvD januari 2019

Presentatie Klaas Peperkamp

Presentatie Peter Theeuwes