Kennis & Support

Infectieziekten Expert Panel

Over Infectieziekten Expert Panel

Het Infectieziekten Expert Panel is een onafhankelijk panel met expertise over infectieziekten zoals BVD. De panelleden bestaan uit rundveedierenartsen, wetenschappers, medewerkers van kennis- en onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven. Het panel komt twee maal per jaar bijeen. Tijdens de bijeenkomst is er een wetenschappelijke presentatie en wordt er een praktijkcasus over BVD besproken. Daarnaast is er volop gelegenheid om contacten te leggen, in discussie te gaan en nieuwe ontwikkelingen over BVD naar voren te brengen. Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands bv faciliteert de bijeenkomsten. Middels inhoudelijke verslaglegging van deze bijeenkomsten wil het panel een bijdrage leveren aan kennisoverdracht over BVD. Informatie over de panelleden en de verslagen van de bijeenkomsten staan op de deze website.

Actueel:

Mortellaro als infectieziekte

Het Infectieziekten expert panel sprak over het beheersen van Mortellaro als infectieziekte. Het onderwerp werd ingeleid door Arne Vanhoudt (Royal GD) die onlangs op dit onderwerp promoveerde. Mortellaro komt vaak voor zowel op koppel- als op koenieveau met een grote spreiding in prevalentie tussen bedrijven en koeien. Om Mortellaro op een beheersbaar niveau te houden moet de aanpak gezocht worden in een combinatie van monitoren, behandelen en preventie. Bacteriële genezing is nodig, omdat de infectieziekte zich anders verder verspreidt. Het panel discussieerde over wat de beste huisvestingssytemen zijn om Mortellaro te voorkomen. Belangrijkste factoren zijn het management en de veehouder. Alhoewel zandboxen beter lijken te zijn; het is anorganisch materiaal, goed voor het koe comfort en daarmee de ligtijd, waardoor klauwen minder belast worden en minder in de mest staan. Andere belangrijke factoren zijn het management en de veehouder. Vanhoudt lichtte ook de M-score toe en verschillende maatregelen om de prevalentie te verminderen. Een heel belangrijke factor in het succes is de motivatie van de veehouder. “Tijd is niet het probleem, maar prioriteit!”

Mark van der Heijden (ULP) besprak een heel andere infectieziekte “BRSV bij volwassen limousin koeien”. Twee maanden nadat er 2 nieuwe dieren aan de koppel waren toegevoegd was er een koe acuut benauwd. Longworm was meegenomen in de differentiaal diagnose en het mestonderzoek (Bearman) was ook positief. Op sectie werd echter BRSV aangetoond, maar geen longworm. Ook andere dieren in de koppel hadden hoest klachten of waren benauwd. Speelde BRSV en/of longworm hier bij een rol?

 • Deelnemers

  Deelnemer Werkzaam Functie
  Dave Fehrmann A7 Noord dierenartsen Practicus
  Floor Beijen-Koning Friesland Campina Quality en Dairy Affairs Specialist
  Jet Mars Gezondheidsdienst voor Dieren Specialist rundergezondheid/immunoloog
  Linda van Duijn Gezondheidsdienst voor Dieren Dierenarts Herkauwersgezondheidszorg
  Marije Ausema Diergeneeskundig Centrum Zuid Oost Drenthe Practicus
  Mark van der Heijden Universitaire Landbouwhuisdieren Praktijk Practicus
  Marleen Doornbos Groningerland Dierenartsen Practicus
  Monique Driesse Boehringer Ingelheim Technical service manager
  Niels Geurts DAP Thewi B.V. Practicus
  René Bemers De Graafschap Dierenartsen Practicus
  Rineke de Jong Wageningen Bioveterinary Research (WUR) Dierenarts / wetenschappelijk onderzoeker
  Ruurd Jorritsma UU FD, Dep. Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren Universitair Docent
  Lisa Paagman De Herkauwerspraktijk Practicus
  Bert van Niejenhuis DAG Rivierenland Practicus
  Olav Movig DAC ZuidOost Practicus
  Wilma Steeneveld UU FD, Dep. Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren Universitair Docent

Bijeenkomsten:

29 november 2022

BRSV risicofactoren en kwetsbare kalveren Bron: TvD april 2023

24 mei 2022

Mannheimia bij melkkoeien Bron: TvD oktober 2022

9 november 2021

Mycoplasma en BVD in de hoofdrol

Hoe BVD ondanks monitoring toch nog de kop op steekt Bron: TvD juli 2022

18 mei 2021

De uitdaging van Salmonella F67 Bron: TvD december 2021

1 december 2020

Presentatie BVD casus Lydia van Exsel

20 april 2020:

Presentatie Eric van der Velden

Presentatie Rineke de Jong

Er ligt nog iets uit de MKZ tijd Bron: TvD september 2020

26 november 2019 

Presentatie Xiaomei Yue november 2019

16 april 2019

Veel verschillen in BVD-aanpak tussen landen Bron: TvD aflevering 9 september 2019

27 november 2018

Modelleringsstudie IBR&BVD

BVD nog steeds een hot topic

29 mei 2018

Pathogenese en pathologie van BVD Bron: TvD januari 2019

Presentatie Klaas Peperkamp

Presentatie Peter Theeuwes