Kennis & Support

Infectieziekten Expert Panel

Over Infectieziekten Expert Panel

Het Infectieziekten Expert Panel is een onafhankelijk panel met expertise over infectieziekten zoals BVD. De panelleden bestaan uit rundveedierenartsen, wetenschappers, medewerkers van kennis- en onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven. Het panel komt twee maal per jaar bijeen. Tijdens de bijeenkomst is er een wetenschappelijke presentatie en wordt er een praktijkcasus over BVD besproken. Daarnaast is er volop gelegenheid om contacten te leggen, in discussie te gaan en nieuwe ontwikkelingen over BVD naar voren te brengen. Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands bv faciliteert de bijeenkomsten. Middels inhoudelijke verslaglegging van deze bijeenkomsten wil het panel een bijdrage leveren aan kennisoverdracht over BVD. Informatie over de panelleden en de verslagen van de bijeenkomsten staan op de deze website.

Actueel:

Mycoplasma en BVD in de hoofdrol

Dat Mycoplasma allesbehalve simpel is, benadrukte Jet Mars (Royal GD) nog maar eens tijdens haar presentatie voor het Infectieziekten expert panel. Zij presenteerde onderzoeksresultaten van een deelproject, uitgevoerd in het kader van de PPS One Health for Food, over de virulentie van Mycoplasma op vleeskalverbedrijven. Hoe vaak wordt Mycoplasma eigenlijk gevonden, welke types, alleen of in combinatie met andere ziekteverwekkers, in zieke of gezonde dieren? Mycoplasma species hebben verschillende virulentiefactoren die een rol spelen bij de adhesie en het omzeilen van het immuunsysteem. Op alle bedrijven die meedoen aan het onderzoek wordt M. bovis gevonden. Mycoplasma spp. worden vaak gevonden in combi met andere bacteriën en virussen.  M. bovirhinis blijkt vaker gevonden te worden in klinisch gezonde dieren. Typering wijst uit dat op de meeste bedrijven vaak meerdere types M. bovis voorkomen. Ook bij opeenvolgende uitbraken op 1 bedrijf worden meestal verschillende types gevonden. Hoe zit het dan met de relatie tussen genotypen en ziekte en de aanwezigheid van virulentiegenen? Wat bepaalt of een kalf ziek wordt of niet? Dit zijn zaken die nog niet opgehelderd zijn en waar meer onderzoek voor nodig is.

Wiel van den Ekker (Herkauwerspraktijk) besprak 2 praktijkgevallen waar BVD “vrije” bedrijven toch niet zo vrij bleken te zijn. Zo werden er twee dragers van 1 en 1,5 jaar oud gevonden op een jongveebedrijf, dat dieren van twee BVD-vrije bedrijven opfokte. Hoe kan dit? Fraude op één van de herkomstbedrijven bleek hier een rol in te spelen.  Deelnemers van het panel benadrukken dat dierenartsen en laboratoria een belangrijke rol vervullen in een juiste implementatie en uitvoering van het BVD-programma. In de 2e casus werden 2 dragers geboren uit aangekochte drachtige vaarzen van een BVD-vrij bedrijf. Op het moment van diagnose waren de dragerdieren al 10 tot 11 maanden oud. Er moet BVD zijn rondgegaan op het verkopende bedrijf, mogelijk net voor de aankoop, waardoor het bedrijf nog de vrij status had op dat moment. Privacywetgeving blokkeerde de informatievoorziening richting de aankopende veehouder. Daarnaast rees nog de vraag of dit dan een verborgen gebrek en koopvernietigend was? Deze casus ondersteunt het advies om aankoopdieren altijd te onderzoeken op virus en afweerstoffen en hun kalveren kort na de geboorte op virus te testen.

 • Deelnemers

  Deelnemer Werkzaam Functie
  Dave Fehrmann A7 Noord dierenartsen Practicus
  Floor Beijen-Koning Friesland Campina Quality en Dairy Affairs Specialist
  Jet Mars Gezondheidsdienst voor Dieren Specialist rundergezondheid/immunoloog
  Linda van Duijn Gezondheidsdienst voor Dieren Dierenarts Herkauwersgezondheidszorg
  Margit Groenevelt Diergeneeskundig Centrum Zuid Oost Drenthe Practicus
  Mark van der Heijden Universitaire Landbouwhuisdieren Praktijk Practicus
  Marleen Doornbos Groningerland Dierenartsen Practicus
  Monique Driesse Boehringer Ingelheim Technical service manager
  Niels Geurts DAP Thewi B.V. Practicus
  René Bemers De Graafschap Dierenartsen Practicus
  Rineke de Jong Wageningen Bioveterinary Research (WUR) Dierenarts / wetenschappelijk onderzoeker
  Ruurd Jorritsma UU FD, Dep. Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren Universitair Docent
  Wiel van den Ekker DC De Overlaet Practicus

Bijeenkomsten:

18 mei 2021

De uitdaging van Salmonella F67 Bron: TvD december 2021

1 december 2020

Presentatie BVD casus Lydia van Exsel

20 april 2020:

Presentatie Eric van der Velden

Presentatie Rineke de Jong

Er ligt nog iets uit de MKZ tijd Bron: TvD september 2020

26 november 2019 

Presentatie Xiaomei Yue november 2019

16 april 2019

Veel verschillen in BVD-aanpak tussen landen Bron: TvD aflevering 9 september 2019

27 november 2018

Modelleringsstudie IBR&BVD

BVD nog steeds een hot topic

29 mei 2018

Pathogenese en pathologie van BVD Bron: TvD januari 2019

Presentatie Klaas Peperkamp

Presentatie Peter Theeuwes