Ivomec® 1%

Injecteerbare ivermectine voor de behandeling van parasieten bij koeien, schapen en varkens

 

Indicaties:

Rund:
Maagdarmnematoden: Ostertagia ostertagi (volwassen, L3, L4, geïnhibeerde larven), Ostertagia lyrata (volwassen, L4), Haemonchus placei (volwassen, L3, L4), Mecistocirrus digitatus (volwassen), Trichostrongylus axei (volwassen, L4), T. colubriformis (volwassen, L4), Cooperia oncophora (volwassen, L4), C. punctata (volwassen, L4), C. pectinata (volwassen, L4), Cooperia spp. (L3), Oesophagostomum radiatum (volwassen, L3, L4), Nematodirus helvetianus (volwassen), N. spathiger (volwassen), Strongyloides papillosus (volwassen), Bunostomum phlebotomum (volwassen, L3, L4), Toxocara vitulorum (volwassen).
Longwormen: Dictyocaulus viviparus (volwassen, L4 en geïnhibeerde larven).
Rondwormen: Parafilaria bovicola, Thelazia spp. (volwassen).
Horzels: Hypoderma bovis, H. lineatum, Dermatobia hominis.
‘Screw worm’-vlieg: Chrysomyia bezzania.
Luizen: Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus.
Mijten: Psoroptes ovis, Sarcoptes scabiei var. bovis, Chorioptes bovis.
Teken: Boophilus microplus, B. decoloratus, Ornitodoros savignyi.
Werkingsduur: Dit diergeneesmiddel toegediend aan de aanbevolen dosering van 0,2 mg ivermectine per kg lichaamsgewicht geeft een effectieve bestrijding van infecties met Ostertagia spp. en Cooperia spp. tot ten minste 7 dagen na de behandeling en van Dictyocaulus viviparus tot ten minste 14 dagen na behandeling.

Schaap:
Maagdarmnematoden: Ostertagia circumcincta (volwassen, L3, L4, geïnhibeerde larven), Ostertagia trifurcata (volwassen, L4), Haemonchus contortus (volwassen, L3, L4), Trichostrongylus axei (volwassen), T. colubriformis (volwassen, L3, L4), T. vitrinus (volwassen), Cooperia curticei (volwassen, L4), Oesophagostomum columbianum (volwassen, L3, L4), O. venulosum (volwassen), Chabertia ovina (volwassen, L3, L4), Trichuris ovis (volwassen), Nematodirus filicollis (volwassen, L4), N. spathiger (L3, L4), Strongyloides papillosus (L3, L4), Gaigeria pachyscelis.
Longwormen: Dictyocaulus filaria (volwassen, L3, L4), Protostrongylus refuscens (volwassen).
Horzels: Oestrus ovis (alle larvale stadia).
Mijten: Psoroptes communis var. ovis, Sarcoptes scabiei, Psorergates ovis.

Varken:
Maagdarmnematoden: Ascaris suum (volwassen, L4), Hyostrongylus rubidus (volwassen, L4), Oesophagostomum spp. (volwassen, L4), Strongyloides ransomi (volwassen), Trichuris suis (volwassen).
Longwormen: Metastrongylus spp. (volwassen).
Nierwormen : Stephanurus dentatus (volwassen, L4).
Luizen: Haematopinus suis.
Mijten: Sarcoptes scabiei var. suis.

Dosering en toediening:
Rund:
Dit diergeneesmiddel dient uitsluitend per subcutane inspuiting te worden toegediend in een éénmalige dosering van 0,2 mg ivermectine per kg lichaamsgewicht (wat overeenkomt met een dosering van 1 ml/50 kg lichaamsgewicht). Injecteer onder de losse huid voor of achter de schouder.
Schaap:
Toediening uitsluitend door subcutane inspuiting in een éénmalige dosering van 0,2 mg ivermectine per kg lichaamsgewicht (wat overeenkomt met een dosering van 0,5 ml per 25 kg lichaamsgewicht). Injecteer onder de losse huid achter de schouder.
Varken:
Dit diergeneesmiddel dient door subcutane inspuiting in de nek toegediend te worden in een éénmalige dosering van 0,3 mg ivermectine per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 1 ml per 33 kg lichaamsgewicht).


Diersoort: Rund, schaap en varken


Wachttijd:
Vlees en slachtafval:
Rund: 49 dagen
Schaap: 63 dagen
Varken: 28 dagen
Niet toedienen aan niet-melkgevend melkvee, waaronder drachtige vaarzen, binnen 60 dagen voor het afkalven. Niet toepassen bij runderen en schapen, die melk voor humane consumptie produceren.

Verpakkingsvorm: Flacon van 50ml en 200ml
 

 

Bent u een veehouder of dierenarts?

Inloggen

Aanvullende informatie