Novem® 5

Novem 5, pijnstilling en ontstekingsremming voor kalveren en varkens

Indicatie:
Runderen: Voor gebruik bij acute respiratoire infecties in combinatie met een geschikte antibioticumtherapie, om de klinische symptomen te verminderen bij runderen. Voor gebruik bij diarree in combinatie met orale rehydratietherapie, om de klinische symptomen te verminderen bij kalveren ouder dan één week en niet-melkgevend jongvee. Voor de verlichting van postoperatieve pijn bij kalveren na het onthoornen.
Varkens: Voor gebruik bij niet-infectieuze aandoeningen van het bewegingsapparaat om de symptomen van kreupelheid en ontsteking te verminderen. Voor verlichting van postoperatieve pijn bij kleine chirurgische ingrepen aan weke delen, zoals castratie.


Dosering en toediening:
Runderen: Een éénmalige subcutane injectie van 0,5 mg meloxicam/kg lichaamsgewicht (dat wil zeggen 10,0ml/100 kg lichaamsgewicht), in combinatie met een geschikte antibioticumtherapie of orale rehydratietherapie, indien passend.
Varkens: Aandoeningen aan het bewegingsapparaat: Een éénmalige intramusculaire injectie van 0,4 mg meloxicam/kg lichaamsgewicht (dat wil zeggen 2,0 ml/25 kg lichaamsgewicht). Indien nodig kan een tweede toediening meloxicam na 24 uur worden gegeven. Vermindering van postoperatieve pijn: Een éénmalige intramusculaire injectie met een dosering van 0,4 mg meloxicam/kg lichaamsgewicht (d.w.z. 0,4 ml/5 kg lichaamsgewicht) voor de operatie.

Diersoort: Rund (kalveren en jongvee) en varkens

Wachttijd:
Runderen: (Orgaan)vlees: 15 dagen
Varkens: (Orgaan)vlees: 5 dagen

Verpakkingsvorm: Flacon van 100ml

Bent u een veehouder of dierenarts?

Inloggen

Aanvullende informatie