Novem® 5

Acute respiratoire infecties in combinatie met een geschikte antibioticumtherapie, indien passend, om de klinische symptomen te verminderen bij rundvee. Diarree in combinatie met orale rehydratietherapie, indien passend, om de klinische symptomen te verminderen bij kalveren ouder dan één week en niet-melkgevend jongvee. De verlichting van post-operatieve pijn bij kalveren na het onthoornen.

Verpakkingsvorm: 100 ml injectie

Aanvullende informatie