Eprinex® Multi pour-on: ontworming voor rund, schaap en geit

Nu beschikbaar!

De vertrouwde keus bij rundvee, nu ook geregistreerd voor gebruik bij schapen en geiten.
Gebruik één product bij verschillende diersoorten om diverse parasieten te bestrijden.

Rund Schaap Geit

Werkt tegen:

♦ Maagdarmwormen

 • Ostertagia spp.
 • Cooperia spp.
 • Haemonchus placei
 • Trichostrongylus spp.
 • Bunostomum phlebotomum
 • Nematodirus helvetianus
 • Oesophagostomum spp.
 • Trichuris spp

♦ Longwormen

 • Dictyocaulus viviparus

 ♦ Ectoparasieten 

 • Runderhorzellarven
 • Schurftmijten
 • Luizen
 • Vliegen

Werkt tegen:

♦ Maagdarmwormen

 • Teladorsagia circumcincta
 • Haemonchus contortus
 • Trichostrongylus axei
 • Trichostrongylus colubriformis
 • Nematodirus battus
 • Cooperia curticei
 • Chabertia ovina
 • Oesophagostomum venulosum

 
♦ Longwormen

 •  Dictyocaulus viviparus

Werkt tegen:

♦ Maagdarmwormen

 • Teladorsagia circumcincta
 • Haemonchus contortus
 • Trichostrongylus axei
 • Trichostrongylus colubriformis
 • Nematodirus battus
 • Cooperia curticei
 • Oesophagostomum venulosum

 

♦ Longwormen

 •  Dictyocaulus viviparus

Advies:

Doe mestonderzoek (of tankmelkonderzoek bij melkkoeien) om een eventuele wormbesmetting aan te tonen. Overleg met uw dierenarts of er aanleiding is om te behandelen. Als dat het geval is kunt u de geselecteerde dieren behandelen met een geschikt ontwormingsmiddel.

Eprinex Multi pour-on, gemakkelijke toediening, voor zowel mens als dier:

 • Toediening over de rug: bespaart tijd in de behandeling en geeft weinig stress aan de dieren
 • Correcte dosering met de Eprinex® Multi doseerspuit met speciale opzetstukken voor schapen en geiten.

 


Eprinex® Multi 5 mg/ml pour-on voor vlees- en melkrunderen, schapen en geiten. Werkzame bestanddelen: Eprinomectine (5mg). Indicatie: Rundvee: bestrijding van volgende parasieten: maagdarm- en longwormen (volwassen en/of L4), runderhorzels (parasitaire stadia) en hoornvliegen; luizen, schurftmijten. Schapen en geiten: bestrijding van maagdarm- en longwormen (volwassenen). Doeldier: vlees- en melkrunderen, schapen en geiten. Voornaamste bijwerking: Pruritus en alopecia zijn waargenomen in zeer zeldzame gevallen na gebruik van het diergeneesmiddel. Contra-indicatie(s): Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen. Speciale voorzorgsmaatregelen: Niet gebruiken bij andere diersoorten. Het risico voor waterecosystemen en fauna in de mest kan worden beperkt door herhaald gebruik van eprinomectine (en diergeneesmiddelen van dezelfde anthelmintische klasse) te vermijden. Om het risico voor waterecosystemen te reduceren moeten behandelde dieren gedurende minimaal twee weken na de behandeling uit de buurt van oppervlaktewater worden gehouden. Dosering: Toediening als pour-on. Voor een juiste dosering moet het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk bepaald worden. Als dieren groepsgewijs behandeld worden in plaats van individueel, dienen zij op gewicht te worden ingedeeld in groepen en moet de toe te dienen dosis op basis daarvan worden berekend, dit om onder- of overdosering te vermijden. Het diergeneesmiddel moet uitwendig toegediend worden over het midden van de rug in een dunne streep van de schoft tot de staartbasis. Runderen: Uitwendige toediening volgens de dosering van 0,5 mg eprinomectine per kg lichaamsgewicht, overeenkomend met de aanbevolen dosering van 1 ml per 10 kg lichaamsgewicht. Schapen en geiten: Uitwendige toediening volgens de dosering van 1,0 mg eprinomectine per kg lichaamsgewicht, overeenkomend met de aanbevolen dosering van 2 ml per 10 kg lichaamsgewicht. Bij het toedienen van het diergeneesmiddel over de rug, scheid de wol/vacht en plaats mondstuk van de applicator of tuit van de fles tegen de huid. Wachttijd: Runderen: Vlees en slachtafval: 15 dagen. Melk: nul uur. Schapen: Vlees en slachtafval: 2 dagen. Melk: nul uur. Geiten: Vlees en slachtafval: 1 dag. Melk: nul uur. REG NL 123108. Kanalisatie: URA. Voor overige informatie zie bijsluiter of raadplaag onze website www.ruminants-care.nl.