ArtikelenGeplaatst op: 28 oktober 2022

Holistische benadering van dierenwelzijn

In deze tijd waarin de opvattingen en verwachtingen van consumenten aan het veranderen zijn, is het belangrijk om mensen zich meer verbonden te laten voelen met voor voedselproductie gehouden dieren. Beter inzicht in het holistische karakter van welzijn bij landbouwhuisdieren is daarvoor cruciaal, aldus de internationale deskundigen die onlangs deelnamen aan Boehringer Ingelheims Expert Forum on Farm Animal Well-Being.

Nadat de door Boehringer Ingelheim georganiseerde conferentie vanwege de coronapandemie twee jaar niet was doorgegaan, vond van 20 tot 22 juni 2022 de dertiende editie plaats in de historische hoofdstad van Schotland, Edinburgh. Daarbij kwamen meer dan 80 afgevaardigden uit 17 verschillende landen bijeen.

Het normaal gesproken jaarlijkse Expert Forum weet al sinds 2008 de beste deskundigen op het gebied van dierwetenschappen, detailhandel en diergeneeskunde, waaronder praktiserend dierenartsen, en andere vooraanstaande belanghebbenden en belangenbehartigers uit de sector bijeen te brengen.

Dit jaar ging het Expert Forum over manieren om mensen zich meer verbonden te laten voelen met voor voedselproductie gehouden dieren, samengevat in het thema: Reconnecting humans with food producing animals. Dierenwelzijn speelt hierbij een centrale rol. In de eerste lezing vertelde Emma Roe, hoogleraar aan de universiteit van Southampton, dat er tussen veehouders, dierenartsen, supermarkten en consumenten grote verschillen bestaan in hoe zij dierenwelzijn definiëren, bepleiten en beoordelen, waardoor deze partijen vervolgens ook tot verschillende keuzes kunnen komen.

Op de boerderij zelf zijn de veehouders en hun medewerkers waarschijnlijk het meest bepalend voor het hanteren en nastreven van welzijnsnormen voor de dagelijkse praktijk. Elena de Torres, verbonden aan de diergeneeskundefaculteit van de universiteit van Uruguay, besprak hoe medewerkers op veehouderijbedrijven met hun houding en gedrag het welzijn van rundvee kunnen bevorderen.

Daarna ging Maria Camila Cabellos, verbonden aan de universiteit van Calgary, dieper in op zulke interacties tussen mens en dier. Zij richtte zich daarbij op de effecten, de uitdagingen en de geboekte vooruitgang ten aanzien van deze interacties.

Dierenwelzijn werd niet alleen bekeken vanuit menselijk perspectief. Verschillende deskundigen vroegen zich ook af hoe de koeien zich voelen, en of wij als mens wel in staat zijn dat te beoordelen en te begrijpen.

Zo besprak Jennifer Van Os, van de universiteit van Wisconsin-Madison, dierenwelzijn vanuit het gezichtspunt van het dier zelf, door de vraag te stellen: wat zouden de koeien zelf willen?

Bij door haar verricht toegepast onderzoek is gekeken naar verschillende methoden en benaderingen om koeien zelf keuzes te laten maken rondom hun dagelijkse bezigheden, en naar hoe gemotiveerd koeien zijn om bepaalde dingen te doen.

Koevoorkeuren is een onderwerp waar ook David Beggs, verbonden aan de universiteit van Melbourne, zich in verdiept heeft. Hij begon zijn lezing met de volgende vraag: vinden koeien dat gras lekker smaakt?

Aan de hand van deze misschien wat opmerkelijke vraag legde hij uit dat een wetenschappelijke benadering van dierenwelzijn, gestoeld op gegevens uit de praktijk, van groot belang kan zijn bij het bevorderen van positief dierenwelzijn. Bij positief dierenwelzijn gaat het er bijvoorbeeld om dat koeien zich blij of tevreden voelen. Positief dierenwelzijn is dus niet slechts gericht op het minimaliseren van risico's en factoren die het welzijn in negatieve zin kunnen beïnvloeden en gevoelens als angst teweeg kunnen brengen.

Positief dierenwelzijn is ook een onderzoeks- en interessegebied van Cathy Dwyer, hoogleraar aan SRUC (Scotland's Rural College) in Edinburgh. Zij besprak hoe positief dierenwelzijn op veehouderijbedrijven beoordeeld kan worden, en de wetenschappelijke onderbouwing van dergelijke beoordeling.

Hoewel nieuwe technologieën het vakmanschap van de veehouder niet kunnen vervangen, kunnen ze wel een handig hulpmiddel zijn om veehouders en hun medewerkers meer inzicht te geven in hoe de dieren zich voelen.

Christopher Knight, consultant bij het Schotse bedrijf BreatheScience, besprak dit onderwerp. Hij gaf de aanwezigen een inkijkje in de toepassing van veemanagementsoftware en de mogelijkheden ervan met betrekking tot het welzijn van rundvee.

Marie Haskell, ook een hoogleraar aan SRUC, ging vervolgens in op de mogelijkheden van gezichtsherkenningstechnologie. Volgens haar zouden veehouders en dierenartsen met behulp van deze technologie pijn bij koeien kunnen vaststellen aan de hand van bepaalde gezichtsuitdrukkingen.

Na twee dagen vol boeiende lezingen en discussies nam Xavier Manteca, hoogleraar aan de Universitat Autònoma de Barcelona, de afsluitende lezing voor zijn rekening, waarin hij besprak welke sensortechnologieën er beschikbaar zijn voor het beoordelen van het welzijn van rundvee.

“De veehouderijsector is constant bezig om het welzijn van landbouwhuisdieren verder te verbeteren. Bijeenkomsten als dit Expert Forum spelen hierbij een essentiële rol, door belangrijke wetenschappelijke bevindingen uit allerlei verschillende landen samen te brengen en daarmee degenen te informeren en enthousiasmeren die daadwerkelijk verantwoordelijk zijn voor het toepassen van welzijnsstrategieën op veehouderijbedrijven,” laat Laurent Goby van Boehringer Ingelheim weten.

“Met de voorgaande twaalf edities hebben we met 120 internationale sprekers ruim 1.000 deelnemers weten te bereiken, stuk voor stuk belangrijke spelers binnen het diverse dierenwelzijnslandschap.”

“Wij zijn van mening dat de veterinaire sector en beroepsgroep waar we deel van uitmaken, een cruciale rol te spelen heeft in de toekomst van duurzame rundveehouderij. Daarom blijven we investeren in het Expert Forum on Farm Animal Well-Being. Welzijn werkt, en de veterinaire sector vervult daarbij een centrale functie.”

Boehringer Ingelheim heeft een speciale website gewijd aan het welzijn van landbouwhuisdieren (www.farmanimalwellbeing.com). Op deze website zijn onder meer alle in Edinburgh gehouden lezingen en informatie uit voorgaande edities te vinden.