ArtikelenGeplaatst op: 23 februari 2023

Tips toedienen teatsealer

Alle koeien een teatsealer


Enkele jaren geleden hebben experts een consensus statement met elkaar geschreven. Zij adviseren om bij alle koeien die droog gaan, ongeacht het celgetal, een teatsealer toe te dienen. En daarnaast selectief koeien met een hoog celgetal droog te zetten met droogzetantibiotica. Dus hierover hoeft geen verwarring meer te zijn; zowel laag- als hoogcelgetal koeien altijd droogzetten met een teatsealer.

Belangrijke aspecten rondom het droogzetten zijn vermindering van de melkproductie voor droogzetten tot onder de 12 liter op de dag van droogzetten. En daarnaast natuurlijk hygiëne, hygiëne en hygiëne. Dat wil zeggen droogzetten in een schone ruimte, schone materialen gebruiken, slotgat desinfecteren, hygiënische toediening, dippen en de koe eerst nog een half uurtje vastzetten, om dan in een schone ruimte te huisvesten. Hiervoor zijn protocollen beschikbaar van de fabrikanten rechtstreeks of via de dierenarts. 

Speen dichtknijpen en vol is vol!                                                                                                                                                                                                                                                            

Een ander belangrijke aspect is dat de speen bij toediening van een teatsealer bovenin goed  dichtgeknepen moet worden. Dit om te voorkomen dat er teatsealer hogerop in de uier terecht komt. Als dit toch gebeurt, dan kunnen er na afkalven, soms wel een aantal dagen nog restanten in de melk zitten.  Hetzelfde geldt voor veel lucht in de injector, hierdoor kan er ook teatsealer hogerop in de uier terecht komen. Dus bij een teatsealer met veel lucht, moet deze voor gebruik verwijderd worden. Er zijn ook teatsealers met nauwelijks lucht in de injector, dan is verwijderen vooraf niet nodig. 

Als de speen goed dichtgeknepen wordt, zal de speen opbollen en komt er weerstand. Dan zit de speen vol, stop dan met toedienen. Want het teveel aan teatsealer, dat niet in de speen past, belandt ook weer hogerop in de uier en dat is niet wenselijk. Ook weer vanwege de restanten die dan na afkalven gedurende een aantal dagen in de melk kunnen komen en uiteindelijk in de leidingen. 

Bij vaarzen kan er een stuk minder volume in een speen worden toegediend. Stop dus tijdig met toedienen, vol is vol. 

Teatsealer plug handmatig verwijderen   

Direct na afkalven of in ieder geval voor de eerste biest-melking moet de teatsealer handmatig verwijderd worden. Bespreek dit ook met de medewerkers en/ of neem dit op in het afkalfprotocol. Door de speen bovenin dicht te knijpen en neerwaartse druk uit te oefenen, zou de teatsealer plug er in één keer uit moeten komen. 

Voorbeeld van een teatsealer plug die verwijderd is, direct na afkalven voor de eerste biest-melking

Als de toediening goed is gegaan, is de kans op restanten bij de volgende melkingen een stuk kleiner. Er zijn teatsealers met een kleurtje, dit maakt het gemakkelijker om de restanten waar te nemen. Als er vaker en gedurende meerdere dagen na afkalven restanten worden waargenomen, neem dan het toedieningsprotocol onder de loep en evalueer of de teatsealer plug na afkalven voor de eerste biest-melking ook echt  verwijderd wordt door de medewerkers.

Dit zijn nuttige tips voor veehouders om onderling met elkaar te delen. Dierenartsen kunnen helpen met het evalueren van de droogstandsperiode en de aanpak van bedrijfspecifieke zaken en doelstellingen, om de uiergezondheid op de bedrijven nog verder te verbeteren. Tips toedienen teatsealer Veehouders onderling spreken regelmatig met elkaar over teatsealers. Zij willen van elkaar leren en tips horen. Met name vragen over wat te doen met koeien met een laag celgetal, maar ook over dat ze na afkalven geen teatsealer meer terug vinden. Of dat ze juist langer nog restanten vinden in de melk of zelfs in de leidingen. 

Tips toedienen teatsealer

TIP 1       Alle koeien een teatsealer
TIP 2       Hygiëne, hygiëne, hygiëne
TIP 3       Lucht eruithalen of injector zonder (nauwelijks) lucht gebruiken
TIP 4       Speen dichtknijpen
TIP 5       Vol is vol
TIP 6       Handmatig verwijderendirect na afkalven
TIP 7       Evalueer toedieningen verwijder procedure

Bent u geinteresseerd in protocollen voor het toedienen en verwijderen van teatsealers, dan kunt u contact opnemen met uw dierenarts. De consensus statement kunt u hier lezen