Strategische wormbestrijding

Ontwormen rund

Ontwormen rund

Parasietenbestrijding bij elke diersoort, dus ook bij rundvee, start bij diagnostiek: is er sprake van een wormbesmetting die behandeling nodig heeft? Dit kan door mestonderzoek, bloedonderzoek of tankmelkonderzoek (link naar pagina tankmelkonderzoek).

Afhankelijk van de uitslag van het wormonderzoek kunt u, samen met uw dierenarts, bepalen of er een behandeling nodig is en welke diergroepen er behandeld moeten worden. Alleen het jongvee of ook de vaarzen? Individuele dieren of toch de hele koppel?

Jongvee:

Bij jongvee is het doel van wormbestrijding dat de dieren een optimale ontwikkeling kunnen doormaken. Parasitaire infecties kunnen de groei ernstig remmen. Dus het jongvee moet beschermd worden tegen de negatieve effecten van een wormbesmetting. Terwijl het tegelijkertijd wel een lichte besmetting moet doormaken, zodat het dier zelf immuniteit kan opbouwen.

Overleg met uw dierenarts of ontworming nodig is en op welk moment dit gedaan moet worden. Naarmate het weideseizoen vordert kan de wormbesmetting op het land toenemen tot een niveau dat het schadelijk kan worden voor de gezondheid en ontwikkeling van het jongvee.

Volwassen vee:

Vaak wordt ervan uitgegaan dat volwassen koeien geen wormen meer hebben of daar geen hinder meer van ondervinden. Hoewel we inderdaad minder vaak klinische symptomen van wormen bij melkkoeien zien, is het daarom nog niet zo dat ze er geen last van hebben. Bij een hoge besmettingsgraad kunnen wel degelijk ziekteverschijnselen te zien zijn, maar al in een eerder stadium kan er een teruggang van de melkgift zijn. Uit diverse onderzoeken blijkt dat worminfecties een groot effect kunnen hebben op de productie en dat een gepaste antiparasitaire behandeling resulteert in een hogere melkgift.1,2,3,4

Het doen van diagnostiek is een goede graadmeter voor de wormdruk. Een van de manieren is het doen van tankmelkonderzoek.

 


Referenties: 1 Reist M, Medjitna TD, Braun U, Pfister K: Effect of a treatment with eprinomectin or trichlorfon on the yield and quality of milk produced by multiparous dairy cows. Vet Rec 2002, 151:377-380. 2 Forbes AB, Huckle CA, Gibb MJ: Impact of eprinomectin on grazing behavior and performance in dairy cattle with sub-clinical gastrointestinal nematode infections under continuous stocking management. Vet Parasitol 2004, 125:353-364. 3 Gibb MJ, Huckle CA, Forbes AB: Effects of sequential treatments with eprinomectin on performance and grazing behaviour in dairy cattle under daily-paddock stocking management. Vet Parasitol 2005, 133:79-90. 4 Charlier J, Duchateau L, Claerebout E, Vercruysse J: Predicting milk-production responses after an autumn treatment of pastured dairy herds with eprinomectin. Vet Parasitol 2007, 143:197-390. 5 Charlier et al. in 2012 (Charlier J, Levecke B, Devleesschauwer B, Vercruysse J, Hogeveen H: The economic effects of whole-herd versus selective anthelmintic treatment strategies in dairy cows. J Dairy Sci 2012, 95:2977-2987).